افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌ها در یکسال

قیمت خودرو طی چند هفته اخیر رشد عجیبی را تجربه کرده و عملاً نسبت به آذر سال گذشته تا ۵۰ درصد در بازار آزاد رشد داشته است ما در این ویدیو قیمت خودرو‌های پرتیتراژ را با سال گذشته مقایسه کرده ایم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66027757/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84