افزایش 10 میلیونی انواع خودروها در 24 ساعت گذشته/ قیمت امروز کوییک، پژو، دنا و تیبا

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66811512/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D8%8C