افزایش 2900 درصدی شاخص کل بورس | شاخص کل بورس اوراق بهادار

نماد های شستا ، کگل و خودرو بیشترین تاثیر مثبت و نماد های شپدیس، فولاد، و بملت و شبندر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

دی، ،ان، قچار، فرابورس، مدیریت، میهن و ولبهمن پرتراکنش ترین نماد های فرابورس بودند.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل 96 واحد افزایش یافت و به عدد 20 هزار و 854 واحد رسید.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، شاخص هم وزن نیز 2218 واحد افزایش یافت و به 494 هزار و 657 واحد رسید.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66335299/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نیم ساعت ابتدایی معاملات با 2951 واحد (0.

– دنیای معدن: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نیم ساعت ابتدایی معاملات با 2951 واحد (0.

18 درصد) افزایش به عدد 1 میلیون و 638 هزار و 180 واحد رسید.

18 درصد) افزایش به عدد 1 میلیون و 638 هزار و 180 واحد رسید.

همچنین شستا، خگستر، خودرو، وپاسار، خساپا، ورنا و وتجارت پرتراکنش ترین نماد های بورس بودند.