افزایش 4 تا 15 میلیون تومانی قیمت برخی خودروها در بازارقیمت خودرو همچنان در حال نوسان است. اما فعالان بازار می گویند که ،ید و فروشی صورت نمی گیرد و بازار در رکود قرار دارد. – قیمت خودرو روز چهارشنبه، 24 اسفند 1401 با تغییراتی همراه شد. گرچه طی هفته های گذشته قیمت خودرو با سرعت زیادی روند صعودی را طی کرد، اما از چند روز گذشته …
منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011211715272423424/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1