افزایش 79 درصدی درآمد ایتراکدر بررسی عملکرد شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو، نتایج عملکردی شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) در نیمه نخست امسال، – در بررسی عملکرد شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو، نتایج عملکردی شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) در نیمه نخست امسال، نشان دهنده افزایش 79 درصدی درآمد این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. ایکوپرس- داود جهاندیده مدیرعامل شرکت ایتراک در این باره گفت: گزارش های مالی نشان می دهد که با افزایش 79 درصدی در شش ماهه اول سال، بیش از 103 میلیارد تومان درآمد حاصل شده است. وی ادامه داد: با توجه به این که و مدیران شرکت های خارج گروه از شرکت ایتراک صورت گرفته و همچنین نشست هایی برای عقد تفاهم نامه و قرارداد برای افزایش تعاملات و در نتیجه افزایش سهم بازار در حال اجراست.
منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65630670/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%C2%BB