اقدام مجلس برای مدیریت مصرف و افزایش تولید بنزینعضو کمیسیون انرژی مجلس از مصوبات مجلس برای افزایش تولید و مدیریت مصرف بنزین خبر داد. – تولید کنید اما قطعا میانگین مصرف سوخت ما بیش از این میزان خواهد بود. وی با بیان اینکه واردات بنزین و همچنین افزایش تولید راهکارهای جبران کاهش بنزین است، افزود: راهکار مجلس برای حل این …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011204489842046976/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86