امسال هم خودرو از تورم سبقت می گیرد؟

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302698452697088/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%9F