امکان وکالتی کردن حساب مشتریان پست بانک ایران برای خرید خودرو های برقی وارداتی فراهم شد

به اطلاع مشتریان پست بانک ایران می رساند، امکان وکالتی ، حساب های مشتریان این بانک به منظور ثبت نام در مرحله جدید سامانه یکپارچه عرضه خودرو های برقی وارداتی به صورت حضوری از طریق شعب و غیرحضوری از طریق اینترنت بانک فراهم شده است. – پست بانک ایران :امکان وکالتی ، …
منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030310217170315264/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF