امکان وکالتی کردن حساب ها برای خرید خودرو در بانک شهر

امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی و، صمت، به صورت حضوری و غیرحضوری در بانک شهر فراهم شد. – اقتصاد ایران: امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی و، صمت، به صورت حضوری و غیرحضوری در بانک شهر فراهم شد.
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030351766208993280/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9