امیدی به تحول در حوزه تولید خودرو ندارم

حل مشکل محیط زیست و آلودگی هوا نیازمند نگاه کلان حکمر، است. سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور صبح امروز در اولین همایش ملی معاینه فنی خودرو با رویکرد ارتقای ایمنی و کاهش آلودگی هوا گفت: – رو،مه تعادل جانشین رییس پلیس راهور فراجا گفت: حل …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020719375999074304/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85