امیرعبداللهیان: تمامیت ارضی پاکستان مورد توجه است

جلیل عباس جیل، و حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه پا،تان و ایران امروز جمعه با یکدیگر گفت‌وگو ،د.

به گزارش ایسنا، در پاسخ به تماس تلفنی جلیل عباس جیل،، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی پا،تان، امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان  ضمن با اهمیت خواندن جایگاه پا،تان در سیاست خارجی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران گفت: من، است محور همکاری‌های امنیتی و  نظامی که در گذشته مورد توافق و تاکید مقامات دو کشور قرار گرفته است، با جدیت دنبال شود.

امیرعبداللهیان خاطر نشان کرد: نیروهای امنیتی ایران در قرارگاههای عملیاتی خود با هرگونه‌ عملیات تروریستی در همان ابتدا مق، می نمایند و اجازه تحرک عملیاتی به تروریست‌ها نمی‌دهند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به عملیات ضد تروریستی اخیر قرارگاه محلی ایران علیه گروهک جیش‌الظلم که مسئولیت بسیاری از عملیات تروریستی از جمله حمله اخیر به پاسگاه انتظامی راسک را بر عهده گرفته تاکید کرد: این اقدام عملیاتی در راستای وظایف آنی قرارگاه عملیاتی منطقه سیستان و بلو،تان و در جهت خنثی سازی تهدید تروریستی فوری بود که با توجه به شواهد و مستندات بیش از پنجاه تروریست در این مکان در حال آماده سازی برای انجام اقدام تروریستی علیه ایران بودند که با اقدام به موقع نیروهای ایر، ناکام ماندند.

 امیرعبداللهیان با تاکید بر احترام جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دوست، برادر و همسایه پا،تان اظهار داشت: حاکمیت و تمامیت ارضی پا،تان قویا مورد توجه ما هست و همکاری های دو کشور برای خنثی و نابود ، اردوگاه های تروریستی در خاک پا،تان ضروری است.

 امیرعبداللهیان افزود: در شرایطی که رژیم صهیونیستی به کشتار ،ن و کودکان در فلسطین مبادرت می ورزد، ،وم اتحاد جهان اسلام و کشورهای بزرگ و موثر، بیش از پیش احساس می شود.

 جلیل عباس جیل، وزیر امور خارجه پا،تان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره بر آرمان‌های مش، دو کشور در مبارزه با تروریسم اظهار داشت: نگرش مش، در مبارزه با تروریسم هسته اصلی همکاری دو کشور است و پا،تان همواره بر روابط برادرانه و سازنده با ایران تاکید داشته و حق حاکمیت و تمامیت ارضی همواره مورد توجه جدی اسلام آباد می باشد.

 جلیل عباس جیل، با تاکید بر علاقه و احترام ویژه ملت و ،ت پا،تان به جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه من،ات برادرانه در تمامی ابعاد میان دو کشور تاکید کرد و افزود: ما دو همسایه دیرینه و مسلمان هستیم، تروریسم دشمن مش، ماست و نباید به تروریست ها و دشمنان روابط تهران و اسلام آباد، اجازه سوء استفاده داد. همکاری و برادری محور اصلی کار ماست.

وزیر خارجه پا،تان از  امیرعبداللهیان برای دیدار رسمی از اسلام آباد دعوت به عمل آورد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/711615/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA