انتشار خبری داغ و تازه درباره بنزین 8000 تومانی

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300216976531456/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C