اولین پورشه 911 هیبریدی در 28 می معرفی می شود

اولین پورشه 911 هیب، در 28 می معرفی می شود

گروه بین الملل: یک دوره کاملاً جدید برای پورشه 911 در 28 می آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرخودرو، پورشه قصد دارد اولین خودروی هیب، 911 جاده ای را معرفی کند و این خودروی اسپرت نمادین را به عصر مدرن سوق دهد.

ما بیش از دو سال است که911 هیب، را به صورت نمونه اولیه می بینیم. پورشه به ما می گوید که توسعه درحال حاضر کامل شده است و 3.1 میلیون مایل در این فرآیند جمع آوری شده است. بخشی ازاین مسافت پیموده شده از پیست نوربرگ به دست می آید، جایی که پورشه سرنخ نسبتاًوسوسه انگیزی در مورد اینکه 911 برقی چه نش، خواهد پوشید را به اشتراک می گذارد.گفته شده است که این خودرو پیست نوربرگ را در 7 دقیقه، 16.9 ث،ه، 8.7 ث،ه سریعتراز “نسخه مربوط به مدل قبلی” طی می کند.

ریاضیات پایه ما را به7:25.6 می رساند و نگاهی گذرا به زمان های دور اخیر پورشه 911 نوربرگ ما را به نسل992 کاررا  S می رساند که در سال 2020 دور 7:25 را برگرداند.

جزئیات پیشرانه هیب، هنوز مشخص نیست. اما همه چیز در 28 مه فاش خواهد شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721109/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-911-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-28-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF