اوکراین: به سامانه های دفاعی، مهمات و خودروهای زرهی نیاز داریم

لیندنر نیز در این دیدار بر حمایت آلمان از تمامیت ارضی و استقلال اوکراین تاکید کرده و گفت که برلین آماده اس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020528054748049408/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%3A-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2

وزیر دفاع اوکراین در دیدار با وزیر اقتصاد آلمان گفت که اوکراین به سامانه های دفاعی، مهمات و خودروهای زرهی متنوع نیاز دارد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه بین الملل خبرگزاری ،، وزیر دفاع اوکراین و وزیر اقتصاد آلمان روز سه شنبه با یکدیگر دیدار کرده و درباره افزایش کمک های نظامی به کی یف در جنگ با روسیه و تقویت روابط دوجانبه گفت وگو ،د.

وی در ادامه گفت: تانک های غربی در اوکراین مشت آهنین در آزادسازی سرزمین های اشغال شده هستند .

در این دیدار، اول،ی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در کی یف با کریستین لیندنر وزیر اقتصاد دیدار کرده و درباره ضد حمله کنونی در بخش های شرقی اوکراین در مقابل نیروهای روسیه صحبت ،د.

رزنیکوف گفت که اوکراین در حال حاضر دارای تانک های لئوپارد 1 و 2 بوده و کشورهایی نظیر پرتغال، دانمارک، اسپ،ا، هلند و سوئد به ارسال تانک و تسلیحات نظامی به اوکراین پرداخته اند.

در بی،ه ای که پس از این نشست منتشر شده، وزیر اوکر، گفت که اولویت وی همچنان سامانه های دفاعی بیشتر، مهمات و خودروهای زرهی متنوع نظیر ون های پزشکی است که می تواند در انتقال نظامیان اوکراینی مجروح در خطر مقدم به بیمارستان های نظامی نقش حیاتی ایفا کنند.