اگر مردم به توصیه وزیر درباره خودرو گوش کرده بودند، چه می شد؟

عباس علی آبادی وزیر صنعت چندین بار به مردم توصیه کرده، خودرو ن،ند زیرا قیمت ها کاهشی است. توییتر بورس ج،ی از قیمت خودروها در زمان توصیه وزیر و قیمت امروز را مقایسه کرده است. – رویداد24 علی آبادی امروز یکبار دیگر در حاشیه سومین رویداد صنعت دانش بنیان با محوریت صنایع …
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021022427129032704/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%8C