ایالات متحده: فورد در آگوست 2023 تقریباً 7 هزار دستگاه BEV فروخت

گروه
بین الملل: در ماه آگوست، مجموع فروش خودروهای فورد و لینکلن در ایالات متحده با
دو درصد افزایش سالانه به 161 هزار و 300 دستگاه رسید.

به
گزارش خبرخودرو، در همین حال، فروش خودروهای تمام برقی افزایش یافت و به یکی از
بالاترین سطوح تاریخ رسید، که نشان می دهد اوضاع در نهایت در حال بهبود است.

در
ماه آگوست، فروش خودروهای برقی باطری فورد (
BEV) به تعداد 6 هزار و 940 دستگاه رسید که 18
درصد بیشتر از یک سال قبل و حدود 4.5 درصد از کل حجم این برند (یک سال قبل، 3.9
درصد) بود.

فروش
BEV از آوریل به طور مداوم هر ماه افزایش یافته
است، بنابراین اگر چیزی تغییر نکند، ممکن است در اوا، امسال شاهد رکوردهای جدید
در تمام دوران باشیم.

در
سال جاری تاکنون، فورد تقریباً 39 هزار خودروی تمام الکتریکی در ایالات متحده
فروخته است (6.5 درصد بیشتر از یک سال قبل). این حدود 3.0 درصد از حجم کل برند
است.

به
،وان مرجع، در سال 2022، فورد فروش
BEV خود را بیش از دو برابر کرد و به 61575
دستگاه و 3.5 درصد از کل حجم فورد (به استثنای برند لینکلن) رسید.

فروش
فورد
F-150 لایتنینگ در ماه گذشته
تنها به هزار و 18 دستگاه رسید (57 درصد کاهش نسبت به سال گذشته) که سومین کاهش
متوالی سال به سال است.

فورد
توضیح می دهد که تولید پس از یک تعطیلی شش هفته ای شروع به افزایش می کند تا مرکز
خودروهای الکتریکی روژ با تحویل محدود در ماه های جولای و آگوست گسترش یابد. در
اوایل سال جاری، مرکز خودروهای الکتریکی روژ نیز به دلیل فراخوان باتری فورد
F-150 لایتنینگ برای چند هفته تعطیل شد. این نیز
نتایج را تحت تاثیر قرار داد

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/699966/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-2023-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-bev-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA