ایجاد 1600 واحد پارکینگ عمومی در منطقه 11 شهر تهران

معاون معماری و شهرسازی شهردار منطقه 11 شهر تهران از ایجاد 1600 واحد پارکینگ عمومی در سطح این منطقه خبر داد. – ، کمبود پارکینگ مشکل قدیمی و کهنه تهر، هاست که با افزایش تعداد خودروها بیش از گذشته خودنمایی می کند؛ این مسئله نه تنها در خیابان ها و محدوده مرکزی شهر بلکه در همه …
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021142823616342016/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86