ایران خودرو با 16 محصول در بزرگترین طرح فروش خودرو از 28 اسفند 1401ایران خودرو با 16 محصول به استقبال طرح فروش بزرگ و، صمت خواهد شد. ثبت نام از 28 اسفند 1401 آغاز می شود. – ایران خودرو با 16 محصول به استقبال طرح فروش بزرگ و، صمت خواهد شد. ثبت نام از 28 اسفند 1401 آغاز می شود. به گزارش اینتیتر به نقل از مستقل آنلاین، در طرح فروش و، صمت، متقاضیان …
منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011204278175178752/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2