ایران و قطر؛ رقیب نفتی، رفیق سیاسی/قشر خاکستری تورم و تحریم ها/7 محور سفر نخست وزیر عراق به ایران

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65822717/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%9B-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%2F%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88