اینفوگرافی| ارزانترین خودروهای وارداتی کشور کدام است؟

ارزان ترین خودرو خارجی که می توان ،ید و در کشور های توسعه یافته مورد استقبال بوده است، نیسان ورسا 2023 است – اینفوگرافی ارزانترین خودروهای وارداتی کشور کدام است؟ ارزان ترین خودرو خارجی که می توان ،ید و در کشور های توسعه یافته مورد استقبال بوده است، نیسان ورسا 2023 است
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020906752246534144/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F