این خودرو رکورد گرانی زد!

۵۳۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

۵۸۲ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

۳۳۲ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

۳۴۰ میلیون تومان

رانا پ،

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65793873/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%21

۳۰۰ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

خودرو

پنجشنبه

۴۸۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۴۳۰ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

رانا LX

سمند LX

۵۸۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

پژو پارس ساده

۶۹۵ میلیون تومان

تارا دنده‌ای

۵۳۲ میلیون تومان

سمند سورن ELX

۴۶۸ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

امروز

۸۴۰ میلیون تومان

سمند EF۷

۵۳۰ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

تندر ۹۰ پ، اتوماتیک

۴۶۵ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

۶۴۴ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۵۳۳ میلیون تومان

پژو ۵۰۸

پژو ۴۰۵

۹۴۰ میلیون تومان

۹۴۰ میلیون تومان

۳۳۳ میلیون تومان

۴۳۳ میلیون تومان

دنا تیپ یک

۳۳۴ میلیون تومان

تندر ۹۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

دناپ، توربو اتوماتیک

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸

۶۹۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

پژو ۲۰۶ صندوقدار

۳۴۲ میلیون تومان

دنا پ، دنده‌ای توربو

۶۴۵ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۳۴۲ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان