این خودرو رکورد گرانی زد!

۴۶۸ میلیون تومان

سمند LX

سمند EF۷

پژو ۴۰۵

۶۹۰ میلیون تومان

تارا دنده‌ای

پژو ۲۰۰۸

۹۴۰ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

۶۴۴ میلیون تومان

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

رانا پ،

سمند سورن ELX

دنا پ، دنده‌ای توربو

۳۳۳ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

تندر ۹۰

۳۰۰ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

۳۷۰ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۶۴۵ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

دنا تیپ یک

۳۴۲ میلیون تومان

تندر ۹۰ پ، اتوماتیک

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65793873/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%21

۳۴۰ میلیون تومان

۵۸۵ میلیون تومان

۵۸۲ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

پژو پارس ساده

۳۰۰ میلیون تومان

۹۴۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۸۴۰ میلیون تومان

۵۳۲ میلیون تومان

۵۳۳ میلیون تومان

۴۳۳ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

۳۳۲ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۴۳۰ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

۵۳۰ میلیون تومان

دناپ، توربو اتوماتیک

خودرو

پنجشنبه

پژو ۲۰۶ صندوقدار

امروز

۳۴۲ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

۳۰۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان

۶۹۵ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

رانا LX

۳۴۰ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

پژو ۵۰۸

۳۴۰ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان