این خودرو رکورد گرانی زد!


خودرو

پنجشنبه

امروز

سمند LX

۳۳۳ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

سمند EF۷

۳۷۰ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۴۶۵ میلیون تومان

۴۶۸ میلیون تومان

سمند سورن ELX

۳۱۵ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

دنا تیپ یک

۴۳۰ میلیون تومان

۴۳۳ میلیون تومان

دنا پ، دنده‌ای توربو

۵۳۲ میلیون تومان

۵۳۳ میلیون تومان

دناپ، توربو اتوماتیک

۵۸۲ میلیون تومان

۵۸۵ میلیون تومان

پژو ۴۰۵

۳۰۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

پژو پارس ساده

۳۴۲ میلیون تومان

۳۴۲ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۴۳۶ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

۶۴۵ میلیون تومان

۶۴۴ میلیون تومان

رانا LX

۳۰۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

رانا پ،

۳۴۰ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

تارا دنده‌ای

۴۸۰ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

۶۳۰ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳۳۲ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ صندوقدار

۳۴۰ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

تندر ۹۰

۵۳۰ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

تندر ۹۰ پ، اتوماتیک

۶۹۰ میلیون تومان

۶۹۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

۸۴۰ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

۹۴۰ میلیون تومان

۹۴۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

پژو ۵۰۸

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65793873/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%21