این سواری ارزان قیمت در آستانه 700 میلیونی شدن!

قیمت رانا پ، پانورامای ارتقا یافته با رشد 25 میلیونی 690 میلیون تومان شد. آ،ین قیمت انواع خودرو رانا برای امروز 16 فروردین ماه 1403 به شرح زیر است. – قیمت رانا پ، پانورامای ارتقا یافته با رشد 25 میلیونی 690 میلیون تومان شد. آ،ین قیمت انواع خودرو رانا برای امروز 16 فروردین …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030109967174053888/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%21