این مدل خودرو یک روزه 130 میلیون ریزش کرد / سقوط آزاد قیمت خودروهای مونتاژ چینی ادامه دارد !

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020316511279048704/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF