این مشترکان برق خودرو دریافت می کنند +جزییات

سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که با آغاز دوره گرما میزان مصرف برق کشور نسبت به هفته گذشته افزایش 6 هزار م،اتی و رشد 11 درصدی را نشان می دهد، – گفت: مش،ان برق با نصب برنامه کاربردی که در آدرس اینترنتی ba-energy.ir قابل دسترسی و نصب است، ضمن آموزش راهکارهای مدیریت مصرف مشمول …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030320433709615104/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%2B%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA