بازار داغ فروش شماره ملی برای ثبت نام خودرو

در حالی که ثبت نام خودرو های وارداتی انجام می شود بازار سیاه جدیدی به راه افتاده است. – با توجه به این که قیمت خودرو های وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب ،یداران می شود. در این میان برخی افراد اقدام به فروش شماره ملی خود به دیگران …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021103355726587904/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88