بازار سیاه جدید؛فروش شماره ملی برای ثبت نام خودرو + جزییات

به گزارش اقتصاد ایران، با توجه به این که قیمت خودروهای وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب ،یداران می شود. – ، با توجه به این که قیمت خودروهای وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب ،یداران می شود. …
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021113267178616832/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%9B%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA