بازداشت قاتل فراری به کمک فناوری‌های پلیسی

معاون عملیات فرماندهی انتظامی
استان زنجان از بازداشت قاتل متواری به کمک فناوری‌های پلیسی هوشمند خبر داد
.

سرهنگ عباس حسنی اظهار کرد:
درپی وقوع یک فقره قتل در یکی از استان‌های همجوار و متواری شدن قاتل، هویت و
مشخصات قاتل احراز و سامانه‌های هوشمند پلیسی فعال شدند. در این راستا، با اعلام
مرکز فرماندهی و کنترل، تردد فرد قاتل همراه چند نفر دیگر در محور زنجان – قزوین
احراز و توسط واحدهای گشت شناسایی شد
.

وی بیان کرد: با اعزام
کارآگاهان پلیس آگاهی و یگان امداد شهرستان سلط،ه به کیلومتر
۴۵ اتوبان زنجان – قزوین یک
دستگاه خودروی چری توقیف و قاتل همراه سه نفر از اعضای خانواده‌اش که قصد فراری
دادنش را داشتند، دستگیر شد
.

به گزارش ایسنا به نقل از
پایگاه خبری پلیس، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: با تشکیل
پرونده مقدماتی متهمان تحویل پلیس استان خود شدند
.

 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/718227/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C