بازدید امیر سرتیپ صباحی فرد از مرکز آموزش و میدان تیر پدافند هوایی

فرمانده نیروی پ،ند هوایی ارتش با حضور در مرکز آموزش و میدان تیر پ،ند هوایی سمنان، از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پ،ند هوایی در بازدید از مرکز آموزش و میدان تیر شهدای وظیفه سمنان در جمع کارکنان این یگان گفت: مراکز آموزش وظیفه به دلیل اینکه آموزش‌ و تربیت جوان، را برعهده دارد که آینده مدیریتی کشور در دستان آن‌هاست از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد تربیتی و آموزشی مبتنی بر فرهنگ ملی و دینی نسبت به سربازان بسیار مهم است، افزود: فرمانده باید آسیب‌های جامعه جوان را بشناسد و در راستای رفع آن تلاش کند چراکه تلاش برای اصلاح زندگی جوانان تلاش برای آینده کشور است.

فرمانده نیروی پ،ند هوایی با بیان اینکه آموزش رکن اساسی تحول و جهش در نیروهای مسلح است، تصریح کرد: مهمترین سرمایه های یک سازمان، نیروی انس، آن است و اگر یک اداره و سازم، از ،اصر آموزش دیده، متعهد و ماهر برخوردار نباشد قطعاً در انجام وظایف محوله با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد چرا که نیروی انس، متخصص مهمترین عامل اثر بخشی فعالیت، عملکرد و اقدامات یک سازمان است.

وی با بیان اینکه در دوران خدمت سربازی جوانان با افراد و فرهنگ‌های مختلف آشنا می‌شوند، تصریح کرد: این فرصت ایجاد همبستگی، افزایش تحمل و تعامل با افراد مختلف و شکل‌گیری روابط انس، قوی را برای آنان فراهم می‌کند.

امیر سرتیپ صباحی فرد در ادامه با تاکید بر حضور حدا،ری کارکنان این نیرو در عرصه انتخابات، گفت: حضور حدا،ری هموطنان عزیزمان بالاخص جوانان پرشور، متعهد و با اخلاص در عرصه انتخابات، موجب نا امیدی و کوری چشم دشمنان این مرز و بوم خواهد شد.

در این دیدار امیر سرتیپ صباحی‌فرد از ک،‌های آموزشی و محل اسکان کارکنان وظیفه آموزشی بازدید و همچنین با خانواده کارکنان مرکز آموزش شهدای وظیفه سمنان دیدار کرد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/710849/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C