بازدید نظارتی از مرکز تماس امدادخودروایران | مدیران خدمات

 در این بازدید، مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو گفت: در طرح پیش رو، 306 نمایندگی به صورت کشیک آماده ارایه خدمات به مشتریان هستند و ناوگان امدادی مجهز با حضور 2500 اکیپ شیفت امدادی شرکت امدادخودرو ایران شامل ،یبی از امدادپ،، خودروبر، موتورسوار، امداد بانوان، امدادسوییچ، امداد گلس و


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020134157469032448/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 بنابراین گزارش، بابک سلاجقه و هیات همراه در پنجمین روز سال با حضور در مرکز تماس شرکت امدادخودرو ایران و ستاد فرماندهی طرح خدمات نوروزی، از نحوه پاسخ گویی و مدیریت ارایه خدمات به مشتریان بازدید ،د.

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازروابط عمومی شرکت ای،و، مدیران خدمات پس از فروش ایران خودرو به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح امداد و خدمت رس، به هم وطنان در تعطیلات نوروزی، همچون سنوات گذشته، طبق برنامه ای مدون از نمایندگی های مجاز و گروه های امدادی و ستاد اجرایی بازدید به عمل می آورند.

مدیران خدمات پس از فروش ایران خودرو از مرکز تماس هوشمند شرکت امدادخودروایران و ستاد فرماندهی طرح خدمات نوروزی بازدید ،د.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از ایکوپرس- مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو و هیات همراه در دومین بازدید خود در سال 1402، از مرکز تماس هوشمند شرکت امدادخودروایران و ستاد فرماندهی طرح خدمات نوروزی مستقر در سایت دو شرکت ای،و و بازدید ،د.