بازگشایی سامانه یکپارچه برای انتخاب خودروهای وارداتی

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از امروز فعال شده و تا روز جمعه (5 مهر) برای انتخاب خودرو باز خواهد بود. – ، مهدی تقدسی، با اعلام این خبر افزود: سامانه برای انتخاب خودرو یکبار 24 تا 27 مهر بازگشایی شد و اکنون مجدد این سامانه برای …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020814357228949504/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C