باید نسخه‌نویسی پزشکان بر اساس شاخص‌های جهانی باشد

ایسنا/،ستان رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ،ستان گفت: باید نسخه‌نویسی پزشکان بر اساس شاخص‌های جه،
باشد
.

بهرام دلفان امروز دوم آبان‌ماه
در دومین نشست تجویز و مصرف منطقی دارو، با بیان اینکه مصرف سرم و برخی اقلام
دارویی دیگر در سطح استان بالا است، اظهار کرد: به‌صورت فصلی میزان مصرف منطقی
دارو بخصوص سرم بررسی و راهکارهای لازم در راستای تجویز و مصرف منطقی دارو بیان
شود تا به یک منطق کلی و فرهنگ صحیح تجویز و مصرف دارو دست یابیم
.

وی تجویز منطقی دارو را یک
شاخص جه، دانست و تصریح کرد باید نسخه‌نویسی پزشکان بر اساس شاخص‌های جه، باشد
و با تجویز منطقی دارو، می‌توان میزان مصرف اقلام دارویی را کنترل کرد و با اشراف
کامل، به سمت‌وسوی تجویز و مصرف اقلام دارویی در استان رفت
.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی
،ستان خاطرنشان کرد: سعی شود تجویز و مصرف منطقی دارو به میانگین‌های جه، و
کشوری نزدیک‌تر شود تا عارضه‌های دارویی کمتر شده و از تجویز اقلام پرمصرف نیز
جلوگیری شود و واقع‌بینانه باید عمل کرد
.

گفتنی است، در این نشست، لیستی
از اقلام داروهای پرمصرف (حاوی داروی تزریقی و آنتی‌بیوتیک‌ها) از جمله مصرف سرم و
پنتوپرازول بر اساس تعداد نسخ پزشکان، میزان مراجعه مردم به مراکز درم، و به
ازای هر تخت، مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات لازم به پزشکان برای اصلاح نسخه‌نویسی
و تجویز منطقی دارو، داده شد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/703802/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF