با این خبر فوری از امروز خودرو ارزان می شود

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020422952716300288/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF