ببینید | جبلی میزان افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد؛ تغییر نظرسنجی ها در دو بازه

رییس رسانه ملی در اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: شاهد افزایش 12 درصدی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری بودیم./مهر – بدون بیمه شخص ثالث که نمی تو،م رانندگی کنیم، می تو،م؟ البته این کار شدنی است، اما ریسک بسیار بزرگی دارد و اگر حادثه ای گریبان مان را بگیرد،
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030333395152459776/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA