ببینید | ذوق یک شهروند آبادانی از دیدن خودروی لوکس لامبورگینی در خیابان

شهروندان آباد، با ثبت ، لحظه ورود خودرو گران قیمت به نام لامبورگینی در شهر خوشحالی شان را نشان دادند. / آبادان نیوز –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021007049229699072/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B0%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3