ببینید | لحظه غم انگیز تماشای سوختن ماشین لوکس کنار اتوبانی در تهران!

ویدیویی از خودرو سدان گران قیمت در فضای مجازی منتشر شده که راننده خودرو در تماشای سوختن خودرو است. منبع: car crashes –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021154854642481152/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1