ببینید | مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم

مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در یک برنامه تلویزیونی گفت: باید واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت و افزایش کیفیت فراهم شود.

 
کلید واژه ها: مدیرعامل ایران خودرو – خودرو – واردات خودرو – ایران خودرو – مدیرعامل – قیمت گذاری دستوری – برنامه تلویزیونی – واردات – ایران – خودروسازان – قیمت گذاری – تلویزیونی – استقبال – برنامه – افزایش – کیفیت – داخلی – شرایط – رقابت – آزاد – قیمت – مهدی – کنیم – دیگر – فشار


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65259402/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%3A-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C

از طرف دیگر باید فشار قیمت گذاری دستوری از خودروسازان داخلی برداشته شود.

– ببینید مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم” مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در یک برنامه تلویزیونی گفت: باید واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت و افزایش کیفیت فراهم شود.

از طرف دیگر باید فشار قیمت گذاری دستوری از خودروسازان داخلی برداشته شود.