بحث مهم برای مشتریان خودرو/ سامانه یکپارچه خودرو تغییر می کند؟ – شورای رقابت واکنش نشان داد

سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که فعلا تصمیمی برای تغییر در سامانه یکپارچه خودرو گرفته نشده است. – جی پ،؛ سخنگوی شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت تمام بازارهای انحصاری نظیر بازار خودرو با این شوراست، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه مسائل اجرایی فروش خودرو از طریق …
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020808427446689792/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C