برخی مواد اولیه و قطعات بالاتر از قیمت منطقه ای به خودروسازان فروخته می شود

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020105732724193280/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C