بررسی حلقه های مفقوده در توسعه صادرات غیرنفتی | آمارها نشان

آمارها نشان از توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه افزایش صادرات از مبادی رسمی استان سمنان حکایت دارد اما همچنان موانع تولید گریبان واحدهای صنعتی را گرفته است.

فقدان حضور رایزن های اقتصادی حرفه ای از جمله مهمترین مسائلی که کارشناسان در استان سمنان به آن اشاره دارند، فقدان رایزن اقتصادی برای جذب سرمایه گذار در بخش های تولیدی به خصوص با رویکردهای صادراتی است.

– خبرگزاری مهر ، گروه استان ها – محمد حسین عابدی: استان سمنان دارای مزیت های بسیار در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی شامل خودروسازی، قطعه سازی، انواع شوینده، پلیمرهای شیمیایی، کو، آبی، ترانسفورماتور، مواد معدنی و کابل برق و … است که توانسته سهم خوبی نیز از صادرات کشور داشته باشد.

هیئت رایزنی که جای آن مدت ها است در استان سمنان خالی بوده و بعضاً سبب شده تا فرصت های سرمایه گذاری نیز از دست بروند.

هیئتی که بتواند برای هر نوع سرمایه گذاری، بسته های قابل سرمایه گذاری و تولید را ارائه و مزیت های اقتصادی و تولیدی استان سمنان را به د


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65849801/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C

هرچند همچنان موانع تولید پابرجا هستند اما ،ت سیزدهم تلاش کرده تا بخشی از آنها را برطرف و یا دست کم کاهش دهد و نتیجه آن نیز به تولید بازگشتن تعداد بسیاری از واحدهای راکد در استان سمنان و تثبیت اشتغال بالغ بر یک هزار و 700 نفر به گفته مسئولان استان است.