بررسی قیمت خودرو در بازار اردیبهشت | تارا یک روزه 70 میلیون ارزان شد!

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020206426770733056/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87