برلیانس و ال نود ارزان شد

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020534011590252544/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF