برندگان طرح فروش فوق العاده ایران خودرو مشخص شدندبا پایان یافتن مهلت نام نویسی در طرح فروش فوق العاده چهار محصول ایران خودرو در ساعت 13 امروز، برندگان نهایی این طرح با حضور نمایندگان نهاد های نظارتی مشخص شدند. – مخاطب 24:نتایج و اعلامی اسامی برندگان، پس از تایید توسط نهاد های نظارتی از طریق سایت فروش ایران خودرو به نش، esale.
منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011229742234216448/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF