برند سابق هواوی آماده عرضه اولیه عمومی می‌شود

شرکت سازنده گوشی «آنر» (Honor) سه سال پس از این که توسط هواوی فروخته شد، آماده عرضه اولیه عمومی می‌شود.

به گزارش ایسنا، رو،مه ،تی سکیوریتیز تایمز این خبر را بدون اشاره به زمان این عرضه اولیه عمومی یا مکان آن، منتشر کرد. طبق گزارش این رو،مه، آنر توضیح داده که موقعیت بازارش در سه سال گذشته، بهبود فوق العاده ای پیدا کرده و عرضه اولیه عمومی، گام بعدی در پیشرفت این شرکت است.

بنا بر آمار شرکت تحقیقاتی کانالایز، آنر در سه ماهه سوم سال میلادی جاری، ۱۱.۸ میلیون دستگاه گوشی در چین فروخت و سال میلادی گذشته، دومین برند پرفروش تلفن هوشمند بود.

شرکت هواوی پس از این که هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت و دسترسی به فناوری اساسی برای ،ب و کار گوشی را از دست داد، در نوامبر سال ۲۰۲۰، آنر را به کنسرسیومی از بیش از ۳۰ عامل و واسطه، فروخت.

بر اساس گزارش رویترز، هواوی از سوی واشنگتن به ،وان تهدید امنیتی معرفی شده اما این غول فناوری چینی، اتهام مذکور را رد کرده است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/706773/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF