بروزترین قیمت خودرو در بازار امروز 17 فروردین ماه | قیمت خودرو امروز چقدر گران شد؟

منبع خبر: گل کوچیک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020137587873878016/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA