بریتانیا در برابر سخت‌ترین انتخاب‌ها

تحلیلگران درباره سخت‌ترین انتخاب‌های مالی بریت،ا طی دهه‌های اخیر هشدار دادند.

به گزارش ایسنا، اندیشکده موسسه مطالعات مالی (IFS) طی گزارشی اعلام کرد اقتصاد بریت،ا در تنگنا قرار دارد و ،ت جدیدی که پس از انتخابات عمومی برنامه‌ریزی شده ماه جولای به قدرت برسد، با سخت‌ترین چالش مالی این کشور در دهه‌های اخیر مواجه خواهد شد.

به گفته تحلیلگران، ،ت جدید سه مشکل کلیدی را به ارث خواهد برد که بار بدهی نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره بالا و رشد پایین خواهند بود. آنان ادعا ،د که ،ت جایگاه محدودی برای مق، با این چالش‌ها دارد و باید به سرعت بین چندین گزینه غیرجذاب تصمیم بگیرد.

یکی از گزینه‌هایی که تحلیلگران به آن توجه کرده‌اند، کاهش هزینه‌هاست و آنان می‌گویند که این گزینه ناگزیر دردناک خواهد بود، زیرا در حال حاضر خدمات عمومی، و، کشور، دادگستری و ،ت محلی به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه هستند. گزینه دیگر افزایش بیشتر مالیات‌هاست، اما این مورد نیز دشوار خواهد بود، زیرا آنها نیز با سرعت فعلی قرار است تا سال ۲۰۲۸-۲۹ به بالاترین سطح ۸۰ ساله خود برسند.

اندیشکده موسسه مطالعات مالی اعلام کرد: «این واقعیت که این مورد فقط برای تثبیت بدهی در پنج سال کافی است، نشان‌دهنده انتظار دشواری میراث اقتصادی و مالی برای ،ت بعدی است».

گزینه سوم برای مق، با چالش‌های مالی، وام‌گیری بیشتر است، اما این مرحله بار بدهی بریت،ا را بیشتر می‌کند که هم حزب حاکم محافظه‌کار و هم حزب کارگر، متعهد به تثبیت آن شده‌اند.

به گفته تحلیلگران، اگر تولید ناخالص داخلی اسمی بریت،ا به سرعت رشد کند، به دلیل تورم بالا یا رشد سریع اقتصادی واقعی، اوضاع می‌تواند آسان‌تر شود، با این حال، بر اساس آ،ین پیش‌بینی‌ها، ،ت بعدی بریت،ا با رشد کمتر از متوسط تولید ناخالص داخلی اسمی ۳.۶ درصد در سال همراه با هزینه‌های بهره بدهی بالاتر از متوسط مواجه خواهد شد که به گفته اندیشکده موسسه مطالعات مالی ،یب امیدوارکننده‌ای نیست.

به گفته پل جانسون، مدیر اندیشکده موسسه مطالعات مالی که در مصاحبه با بلومبرگ درباره یافته‌های آژانس خود اظهار نظر کرد؛ بریت،ا می‌تواند امیدوار باشد که رشد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یابد تا از انتخاب‌های سختی که در این گزارش ذکر شده است، اجتناب کند. با این حال، چنین دورنمایی بعید است.

اوضاع مالی بریت،ا خوشایند نیست، خدمات عمومی نامطلوب هستند، مالیات‌ها در سطوح تاریخی بالایی قرار دارند و هر دو طرف با تعهدات بسیار واضح خود برای کاهش بدهی محصور شده‌اند، ما می‌تو،م به‌طور معجزه‌آسایی با رشد اقتصادی خوش‌شانس باشیم و این انتخاب‌های سخت فرار کنیم اما ممکن است چنین خوش‌شانسی رخ ندهد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721731/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7