بریتانیا در حال بررسی تاخیر در ممنوعیت خودروهای ICE است

گروه
بین الملل: در حال حاضر، هر خودرویی که در بریت،ا جدید فروخته می‌ شود، از سال
2030 باید آلاینده‌های محلی صفر داشته باشد.

به
گزارش خبرخودرو، مقامات ،تی این هدف بلندپروازانه را در سال 2020 تعیین کرده‌اند،
اما چندین رسانه ،یسی گزارش می‌ دهند که دفتر نخست ‌وزیری احتمالاً این تاریخ
را تا سال 2035 به تعویق می ‌اندازد.

در
حالی که این اقدام هنوز تایید نشده است، بی بی سی می نویسد که به تعویق انداختن
ممنوعیت خودروهای جدید احتراقی تا پنج سال یکی از حدود هفت تغییر سیاستی است که
ریشی سوناک، نخست وزیر، در روزهای آینده اعلام خواهد کرد. بر اساس همین گزارش،
انتظار می ‌رود که طرح حذف تدریجی خودروهای گازسوز تا سال 2035 نیز تا حدی لغو شود
و سوناک به شهروندان بریت،ا اطمینان می ‌دهد که ،تش مالیات ‌های جدیدی را برای
جلوگیری از پرواز تصویب نخواهد کرد، قو،نی را تصویب خواهد کرد.

برخی
از خودروساز، که مبلغ قابل توجهی را برای اجرای خواسته های ،ت هزینه کرده اند،
از این گزارش انتقاد ،د.

با
این حال، برخی از اعضای ،ت بریت،ا با تاخیر پیشنهادی موافق هستند. تا زمان
نگارش این مقاله، شرکت ها مجاز به فروش خودروهای برقی هستند – که اساساً با
خودروهای برقی متفاوت هستند.

در
صورت صحت گزارش، سوناک در 22 سپتامبر 2023 اعلام خواهد کرد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700884/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-ice-%D8%A7%D8%B3%D8%AA