بسته کمکی ۱۲۵ میلیون دلاری آمریکا برای اوکراین

وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از
ارائه بسته کمکی تسلیحاتی به اوکراین به ارزش
۱۲۵ میلیون دلار خبر داد.

به گزارش ایسنا، آنتونی
بلینکن، وزیر خارجه در اظهاراتی گفت: امروز ایالات متحده بسته تسلیحاتی و تج،اتی
جدید برای حمایت از مردم اوکراین جهت دفاع از کشور و آزادی خود در برابر تهاجم
روسیه را معرفی می‌کند

وی در ادامه ،وان کرد که ارزش
این بسته کمکی جدید
۱۲۵
میلیون دلار است
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/704711/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86