بلاتکلیفی متقاضیان طرح جایگزینی خودرو های فرسوده/خودروسازان قیمت ها را افزایش داده اند

رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: خودروسازان موظف هستند با اولویت متقاضیان طرح های نوسازی خودرو های خود را عرضه کنند. – به گزارش تجارت نیوز ، محمود مشهدی شریف رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: در مجموع دو سال گذشته بالغ بر 42 هزار نفر برای اسقاط خودرو ثبت نام …
منبع خبر: تجارت نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030300789072799744/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%2F%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7