بلایی که سایپا بر سر مشتریان ساینا آورد / همچنان بر مدار بی قانونی!

به گزارش زیرنویس، بدعهدی خودروسازان تمامی ندارد و متقاضی، که از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت نام کرده اند، می گویند خودروسازان با تخطی از قرارداد اولیه و بدقولی ها آنها را در شرایط سخت و عجیبی قرار می دهند که اغلب خلاف قانون است و هیچ نهاد و سازمان نظارتی هم به فکر [.
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030113829459087360/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1