بهره برداری از تقاطع غیرهم سطح در شرق تهران

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در آیین بهره برداری از تقاطع غیر هم سطح بزرگراه شهید باقری با بزرگراه شهید زین الدین اظهار کرد: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش مسافت تردد خودروها منجر به کاهش میزان کمی از آلودگی هوا خواهد شد. – مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در آیین بهره …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100247674701824/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86